SNA Keurmerk inspecties 


Komt uw organisatie in aanmerking voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (kortweg SNA-keurmerk)? Het SNA-Keurmerk is belangrijk voor u als u onderneemt met het ter beschikking stellen van arbeid en/of het aannemen van werk. Denk hierbij aan activiteiten zoals uitzenden, detacheren, payrolling en outsourcing.

BUSCHMAN - INSPECTEUR SNA SCHEMA

Coen Buschman is ervaren inspecteur voor het SNA-keurmerk. Naaast SNA Keurmerk inspecties, voert Coen Buschman tevens inspecties uit in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendbedrijven), NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) en Fair Produce.

WAT IS HET SNA SCHEMA?

Het SNA Schema inspecteert uw onderneming op potentiele risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders van werk. Ondernemingen die het SNA Keurmerk voeren, voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en handboek normen SNA. Deze norm is voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

VOORDELEN SNA SCHEMA

1) Uitstraling naar uw (potentiële) opdrachtgevers

2) Compliance van uw organisatie 

3) Mogelijkheid beroep te doen op niet verwijtbaarheid

4) Vrijstelling ketenaansprakelijkheid voor CAO loon

5) Vrijstelling (fiscale) inlenersaansprakelijkheid

AANMELDING VOOR CERTIFICERING SNA SCHEMA

Wilt u zich direct aanmelden voor een NEN 4400-1 inspectie? Meld u dan aan bij  SNA (Stichting Normering Arbeid) via het aanmeldingsformulier. Geef daarbij aan dat u gecertificeerd wil worden door Qualitatis Inspectie BV door inspecteur Coen Buschman.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over het SNA-Keurmerk (NEN 4400) verwijzen we u graag door naar de website van de Stichting Normering Arbeid (SNA)