Visie

'People don't buy WHAT you do,
they buy WHY you do it!'

Simon Sinek

Visie Buschman

Doordat mensen weten dat de organisatie hen waardeert en ondervinden dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen binnen de organisatie, komen ze in beweging. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, de kwaliteit van de organisatie en het bereiken van het beoogde resultaat, omdat ze er een rotsvast vertrouwen in hebben dat de ander dat ook doet.

Ondernemersschap is dan ook in alle posties en lagen van de onderneming te vinden: mensen voelen zich uitgedaagd om zelf naar eigen vermogen een bijdrage te leveren.

Vertrouwen

Buschman werkt vanuit vertrouwen. Vertrouwen genereert openheid, kameraadschap en initiatief, essentiële ingrediënten voor succesvolle samenwerking, innovatie en vernieuwing.

LEES MEER

Gedrag en cultuur

Houding, gedrag en culturele waarden vormen wezenlijke onderdelen van de bedrijfsvoering. Aansturing is vooral effectief als management control hier actief op wordt afgestemd. Buschman heeft hier een MKB-model voor ontwikkeld.

LEES MEER

Kansen

Veel bedrijven werken op de automatische piloot, waardoor de kans op bedrijfsblindheid toeneemt. Buschman opent je ogen om met een frisse blik naar je bedrijfsvoering te kijken!

LEES MEER

Motiveren

Buschman gelooft in waarderend onderzoeken. Een probleem verhelpen alléén is geen doel op zich. De zoektocht naar een breed gedragen structurele en versterkende oplossing kan veel meer betekenen.

LEES MEER