Gedrag en cultuur

Houding, gedrag en culturele waarden vormen wezenlijke onderdelen van de bedrijfsvoering. Aansturing is vooral effectief als management control hier actief op wordt afgestemd. Buschman heeft hier een MKB-model voor ontwikkeld.

Houding en gedrag belangrijke succesfactoren 

Nog te vaak hebben ondernemingen het zwaar. Dit vraagt een grondige analyse omdat hiermee veel leed kan worden bespaard. Oorzakenanalyses richten zich veelal op structuren en harde controls zoals taken, verantwoordelijkheden en plannen. De factor mens was tot voor kort een ondergeschoven kindje. Vanwege het abstracte en niet-tastbare karakter werden de zogenoemde soft controls die van invloed zijn op gedrag, vaak buiten beschouwing gehouden. 

De mens is essentieel om bedrijven tot een succes te maken. Uitmuntende bedrijven worden altijd geroemd om het team dat de onderneming succesvol heeft gemaakt. Maar wanneer een onderneming faalt, wordt maar zelden een systematische analyse gedaan op de factor mens, en dat terwijl uit onderzoek blijkt dat de factor mens vaak een van de hoofdoorzaken is. Het beoordelen van de cultuur en het gedrag binnen een organisatie kan een manier zijn om de oorzaak van falen te achterhalen of om mogelijke risico’s tijdig te identificeren. Immers, het idee dat mensen zich alleen door regels en afspraken laten sturen is inmiddels achterhaald. De acht soft controls die zijn beschreven, kunnen een bijdrage leveren aan begrip van gedrag in de context van interne beheersing en dienen als extra gereedschap om een organisatie te kunnen beoordelen. Hiermee wordt de kans op een succesvolle onderneming vergroot!