Vertrouwen

Buschman werkt vanuit vertrouwen. Vertrouwen genereert openheid, kameraadschap en initiatief, essentiële ingrediënten voor succesvolle samenwerking, innovatie en vernieuwing.

De winst van vertrouwen 

Sparren en meedenken over de bedrijfsvoering kan alleen vanuit een wederzijds vertrouwen.

Met andere woorden: 'vertrouwen' is een voorwaarde om een veranderingsproces teweeg te kunnen brengen in de bedrijfsvoering, maar ook bij de mensen zelf. Bij Buschman geloven we dat communicatie van essentieel belang is in consultancy, waarbij erkenning, begrip en commitment de sleutelwoorden zijn.

Vertrouwen is een speerpunt in een consultancy-proces. Vertrouwen in een leidinggevende van een organisatie betekent dat medewerkers ervan uitgaan dat de leidinggevende er altijd voor hen is, altijd het belang van het team voor ogen heeft en hen waar mogelijk zal ondersteunen.

We plaatsen het begrip vertrouwen in een breder context. Als mensen vertrouwen in elkaar hebben, houden ze rekening met elkaar en voelen ze zich verantwoordelijk om samen het beoogde resultaat te bereiken. Doordat mensen weten dat de organisatie hen waardeert en ondervinden dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen binnen de organisatie, komen ze in beweging. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, de kwaliteit van de organisatie en het bereiken van het beoogde resultaat, omdat ze er op vertrouwen dat de ander dat ook doet.

Ondernemerschap is dan ook in alle posities en lagen van de onderneming te vinden. Mensen wijzen niet naar elkaar om verbeteringen tot stand te brengen, en ze wachten niet totdat alles tot in de puntjes is geregeld. Ze worden en voelen zich uitgedaagd om zelf naar eigen vermogen een bijdrage te leveren.