Soft-Controller

Het gedrag van ondernemers en medewerkers is bepalend voor de prestaties van de onderneming. Buschman brengt de culturele waarden in overeenstemming met de lange termijn doelstellingen van de onderneming. En vanuit gezamenlijke doelstellingen - missie, visie, strategie - wordt er gewerkt aan een succesvolle onderneming.

Soft controls: de weg naar intrinsieke motivatie.

Managers van de 21e eeuw zijn zelfdenkende ondernemers en zien ondernemen als een interactief proces waarbij ze respect, communicatie en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Een hedendaagse leider heeft oog voor het hele bedrijf en maakt geen onderscheid tussen het product en de mens die er werkt. Dit totaalconcept vereist een andere benadering van management en control. Soft control vormt de sleutel naar succes omdat het de harde, meetbare componenten verbindt met de zachte niet-meetbare componenten van de bedrijfsvoering en cultuur.

Een juiste benadering vanuit soft controls levert een significante bijdrage aan het succes van de onderneming, waarbinnen geluk en winst hand in hand gaan. 

Wij onderscheiden de volgende soft controls:

Helderheid 
Als je vanuit heldere en duidelijk doelstellingen onderneemt met oog voor het bedrijf en haar medewerkers, zal het zijn vruchten afwerpen. Doordat mensen zich gewaardeerd voelen en weten wat er van ze verwacht wordt zullen ze zich voor de doelstellingen in willen zetten.

Voorbeeldgedrag 
Als je zelf respectvol gedrag vertoont en anderen kunt inspireren, motiveren en complimenteren, dan werpt dat zijn vruchten af en zullen medewerkers jouw voorbeeld volgen 

Betrokkenheid en respect
Als je mensen vanuit respect benadert, zullen ze zich met hart en ziel inzetten voor de onderneming. 

Uitvoerbaarheid van doelen, verantwoordlleijkheden en taken.
Benut de expertise binnen de onderneming zodat medewerkers vanuit hun deskundigheid een volwaardige bijdrage kunnen en willen leveren. Ieder op de juiste plek, waardoor een totaalconcept ontstaat.

Transparantie
Als je open en eerlijk communiceert vanuit wederzijdse gelijkwaardigheid, schept dat sterk wederzijds vertrouwen.

Bespreekbaarheid 
Als er een open sfeer is waar ruimte is om alles te bespreken, ontstaat een veilige omgeving waarin geexperimenteerd en geinnoveerd kan worden. Een vruchtbare omgeving

Aanspreekbaarheid 
Veiligheid is een voorwaarde om elkaar op gelijkwaardige wijze aan te kunnen spreken op houding en gedrag. Hierdoor ontstaat een sterke teamspirit waarbinnen er ruimte is voor groei en individuele ontplooiing.

Handhaving
Het is belangrijk om gezamenlijk grenzen te bewaken. Ga mild om met misverstanden, maak korte metten met misbruik. (Herhaaldelijk) schenden van het vertrouwen moet consequenties hebben om het verttrouwensregime te beschermen.

 

Contact met Buschman

Meer weten wat Soft controls voor uw organsiatie kan betelenen? Maak een afspraak.