SWOT-Control

Buschman maakt lange termijn aansturing effectief en succesvol door afstemming van harde en softe controls. Hiervoor is gespecialiseerde software beschikbaar. Buschman heeft ruim 15 jaar ervaring met implementatietrajecten.

SWOT-control

Aan- en bijsturing van de waardepropositie wordt zowel mogelijk gemaakt door inzicht in de externe ontwikkelingen en de kritisch succesfactoren, als in de sterkten en zwakten van de onderneming en daarmee samenhangend in de onderscheidende concurrentie factoren. Dit inzicht is niet alleen van belang bij het opstellen van een strategisch plan, maar zeker ook bij het bepalen van de informatie die dient te worden gerapporteerd om inzicht te krijgen in de samenhang tussen beslissingen op strategisch en op operationeel niveau.

Het monitoren van de onderneming vindt zowel intern als extern plaats. Extern houdt in dat de omgeving en de veranderingen daarin in kaart worden gebracht.
Intern houdt in dat de sterkten en zwakten van de onderneming in relatie tot de missie/filosofie, de doelstellingen en de externe ontwikkelingen worden geanalyseerd.

Het leggen van een verbinding tussen uw strategische doelen en de opertaionele uitwerking daarvan kunnen wij voor u faciliteren. Redenerend vanuit een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) helpen wij u op weg om hier een samenhangend management control systeem van te maken. 

Meer weten over wat SWOT-Control voor uw organsiatie kan betekenen? Maak een afspraak met Coen Buschman.