Vertrouwen als winstbron

De systemen en procedures van vrijwel alle organisaties zijn ingericht op controle. Hoe sluit je anders verspilling, verlies en misbruik uit?

Blommaert: Vertrouwen als bron van Winst

Maar sturen op risicomijding en winstmaximalisatie heeft ongewenste effecten: medewerkers zien targets of begrotingen als een van boven opgelegde eindstreep en stoppen al hun energie in dat doel. Is dat bereikt, dan zijn ze klaar.

En dat terwijl juist controllers en andere op cijfers gefocuste mensen kunnen fungeren als het geweten van hun bedrijf en misstanden kunnen signaleren, als ze maar verder mogen en willen kijken dan de getallen in hun spreadsheets.

Het boek 'Vertrouwen als bron van Winst' (Blommaert) laat zien hoe u hen betrekt bij hun werk en hen laat inzien wat ze bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van hun organisatie. Want wie werkt met een hoger doel voor ogen, beleeft sowieso meer plezier aan zijn taken, maar zal ook actiever en zelfstandiger proberen dat doel te behalen - en zal er vrijwillig een schepje bovenop doen, juist als de targets gehaald zijn.

Bekijk hier het artikel van Blommaert