Wat is helpen?

Shut up and listen! Ernesto Sirolli leert ons dat de grootste impact niet wordt bereikt door ergens binnen te stappen om het 'te regelen', maar door te luisteren en gezamenlijke ideeën te ontwikkelen.

Ernesto Sirolli: Want to help someone? Shut up and listen!

In deze TEDx talk geeft Ernesto Sirolli zijn visie op effectieve hulpverlening. Hij stelt dat hulpverleners zich in dienst van de lokale bevolking moeten stellen. Door respect te tonen en allereerst te luisteren naar de mensen die je wil helpen, om vervolgens in te kunnen spelen op hun ondernemingszin.